caen es |
caen es |

Services

COMMUNICATION

Communication consultancy and advice

Communication consultancy and advice

Corporate presentations

Corporate presentations

Grants and sponsorships

Grants and sponsorships

Public and institutional relations

Public and institutional relations

Press office

Press office

Event organisation support services

Event organisation support services

CONTENT MARKETING

Content writing and copywriting

Content writing and copywriting

Website content writing

Website content writing

Blogs and social media management

Blogs and social media

Presentation design

Presentation design

Grants and sponsorships

Grants and sponsorships

Publications and dissemination materials

Publications and dissemination materials

SEO de continguts i posicionament web

SEO copywriting and web positioning

Revisió i optimització de textos

Revision and proofreading

Presentacions corporatives

Corporate presentations

GRAPHIC DESSIGN

Imatge corporativa

Corporate image

Logotips i naming

Logo design and naming

Dossiers corporatius

Corporate brochures design

Disseny de presentacions de projectes

Presentation design

Flyers i díptics promocionals

Promotional flyers, leaflets and posters

Campanyes de publicitat on-line i off-line

Advertising campaigns

Senyalètica, cartelleria i merchandising

Signage and merchandising

Publicacions i materials de difusió

Publications and dissemination materials

Catàleg de productes i serveis

Product and services brochure

Targetes de visita i papereria corporativa

Business cards and business stationery design

Rètols i aparadors

Signs and shop windows graphics

Etiquetatge i packaging

Labelling and packaging

Disseny i desenvolupament web

Web design and development

AUDIOVISUAL CREATION

Vídeos corporatius i institucionals

Institutional and corporate videos

Vídeo resums d'esdeveniments

Events summary videos

Vídeo càpsules per a xarxes socials

Short-form videos for social media

Spots

Spots

Anuncis de promoció turística

Tourism advertisements

Reportatges i documentals especialitzats

Specialised reports and documentaries

Tràilers i videoclips

Trailers and video clips

Fotografia corporativa i d'esdeveniments

Event and corporate photography

Fotografia de producte

Product photography

Fotografia artística i d’espectacles

Artistic and entertainment photography sessions

WEB PROJECTS

Disseny i desenvolupament web

Web design and development

SEO de continguts i posicionament web

SEO copywriting and web positioning

Allotjament web

Website hosting and domain registration

Manteniment web

Website maintenance

Blogs i xarxes socials

Blogs and social media

E-mail màrqueting, newsletters i emailing

Email marketing, newsletters and emailing

Botiga on-line

Online shop

Protocols de seguretat HTTPS

HTTPS security protocols

FURTHER SERVICES

Traduccions

Translations

Assessorament legal i jurídic

Legal services

Servei d'impressió

Printing services

Impressió en gran format

Large format printing

Retolació d'aparador i vinils

Vinyls and showcase signs

LOPD

LOPD

Suport de màrqueting

Marketing support

Estudis de mercat

Market research