ca enes |
ca enes |

Campanya de llançament d’AFEPASA Mg

PROJECTES REALITZATS

Detalls del projecte

Campanya de llançament d’AFEPASA Mg, nou producte revolucionari d’AFEPASA per al sector de l’agricultura. Per a la campanya ens vam centrar, principalment, a comunicar els múltiples i innovadors beneficis del producte. Concretament, vam treballar la identitat corporativa a través de diferents suports comunicatius per ajudar a la companyia a promocionar el seu nou producte.

Serveis realitzats: disseny de la imatge gràfica del producte; creació de l’eslògan; estratègia, redacció, disseny i maquetació del tríptic de producte, i traducció a diversos idiomes; optimització de textos, disseny, maquetació i traducció de diverses presentacions per a la comunicació interna de l’empresa i per a la gestió comercial, i disseny de l’etiqueta per a l’embalatge i maquetació en diferents idiomes.

Serveis relacionats: disseny de la presentació corporativa d’AFEPASA.

AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarès) és una de les principals companyies mundials dedicada a la manipulació, transformació, envasat i comercialització de sofre en les seves diferents varietats. La companyia té la seva seu a Constantí (Tarragona).

Projectes similars