ca enes |
ca enes |

Disseny de la imatge corporativa de Logi Blue

PROJECTES REALITZATS

Detalls del projecte

Disseny de la imatge corporativa de Logi Blue a partir de la creació del seu logotip. Per al disseny del logotip de Logi Blue hem triat els colors blau i gris, ja que combinats, transmeten seguretat, estabilitat i tranquil·litat, tots ells atributs indispensables en el negoci de la marca. L’imagotip, a banda del propi nom de la marca, també inclou un símbol, que és una abstracció de les inicials de Logi Blue.

D’altra banda, i com a part de la imatge corporativa de Logi Blue, també hem dissenyat les seves targetes de visita.

Serveis realitzats: consultoria i assessorament en la definició de la identitat visual; disseny de la imatge corporativa i del logotip, disseny de les targetes de visita i gestió amb la impremta.

Logi Blue és una nova empresa de transports i distribucions nacionals ubicada a les Terres de l’Ebre (Catalunya).

Projectes similars