ca enes |
ca enes |

Retolació de contenidors i vehicles per a #DeltebreRecicla

PROJECTES REALITZATS

Detalls del projecte

Disseny de retolació de contenidors i vehicles per a #DeltebreRecicla, campanya de sensibilització ambiental engegada per l’Ajuntament de Deltebre i l’UTE Deltebre. Amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva al municipi de Deltebre, hem dissenyat cinc adhesius diferents (un per a cada tipus de contenidor) per a la renovació de la retolació de tots els contenidors del municipi.

La composició de text i disseny en els adhesius crea un missatge clar i directe per recordar als ciutadans què es pot dipositar en cada contenidor, alhora que se’ls hi dona informació addicional per fomentar el reciclatge. En relació amb aquests adhesius, també hem dissenyat un altre per als camions destinats a la neteja viària.

D’altra banda, i paral·lelament al servei de retolació de contenidors i vehicles per a #DeltebreRecicla, també hem dissenyat els plafons informatius del servei de deixalleria de Deltebre i del punt verd de Riumar.

Serveis realitzats: retolació de contenidors amb adhesius diferenciats; retolació de vehicles de neteja viària; disseny de plafons informatius; redacció de textos especialitzats per als diferents suports d’aquesta campanya de sensibilització.

L’UTE Deltebre, agrupació integrada per les empreses Fornós Contenidors i Innovia Coptalia, és el nou servei públic de Deltebre per a la recollida de residus municipals, gestió del servei de deixalleria, neteja viària i neteja de platges.

Projectes similars