ca enes |
ca enes |

Nova imatge corporativa de l’Associació Catalana de Municipis

PROJECTES REALITZATS

Detalls del projecte

Renovació de la imatge corporativa de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) a partir de l’actualització del seu logotip, els logotips de les marques relacionades i la creació del manual d’identitat corporativa, en el marc de la nova legislatura de l’Associació.

El nou logotip de l’ACM parteix d’allò que representa l’Associació, el món local català. En aquest sentit, es plasma Catalunya a partir de línies verticals obliqües, un joc d’inclinacions ple de simbolisme i valors, com ara el dinamisme de l’entitat o l’heterogeneïtat dels municipis de Catalunya, sent tots diferents però amb la mateixa importància en el seu conjunt.

Pel que fa al color i la tipografia, són una progressió de l’anterior marca. D’altra banda, també hem desenvolupat el manual d’identitat corporativa per a la correcta aplicació de la identitat visual en elements com ara la papereria corporativa.

Serveis realitzats: assessorament en la creació de la nova imatge corporativa de la marca; anàlisi de l’entorn i de la competència, estudi i disseny del logotip; disseny dels logotips de les marques relacionades; elaboració del manual d’identitat corporativa.

Serveis relacionats: vídeo animat del nou Pla de Mandat 2020 – 2024

L’Associació Catalana de Municipis és l’entitat municipalista de referència a Catalunya. L’ACM treballa per al món local, al qual ofereix eines, suport i serveis per facilitar la seva tasca i, alhora, representa i dona veu als ens locals i a la ciutadania de Catalunya.

Projectes similars